Гимн ГЛС КР
Кыргыз токойчуларынын гимни

Созу: О. Султановдуку
Обону: С. Жумалиевдики

Ата-журттун айдынында асыл коп
Жаткан байлык-жашыл дениз, жашыл жээк.
Жайы-кышы жасалгалуу капчыгай
Жан жыргаткан жашыл аалам керемет.

Кайырма:
Жашыл аалам жаныбыз
Журокто аккан каныбыз
Сени менен ар дайым
Намысыбыз, арыбыз

Кок молтур суу агылган
Кок асманды жамынган
Ыйык токой устунон
Ырдап отот чагылган.
Бай карагай, кайын, четин балаты
Аркар, кулжа, арчалуу тор арасы
Бугу Жайыт-Кунгой, Тескей, Нарын-Кол
Буруксуган Арсланбапты карачы.

Кайырма:

Мурок суудай дене тоскон жамгырга
О, Ала-Тоо токойлорун санжырга.
Калган бизге бабалардын мурасы
Калтырабыз урпактарга сан жылга.

Кайырма:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Токтогула, 228;
Тел.: 610016, Факс: 611396, E-mail:forest@bishkek.gov.kg
При копировании информации ссылка на источник обязательна